mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Personalutskottet

Kommunstyrelsens personalutskott har tre ledamöter och tre ersättare. 

Personalutskottet har att ansvar för att bereda ärenden i frågor som rör relationen mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.   

Ledamöter och ersättare i personalutskottet finns under länken Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2017-01-05 Ansvarig: Lena Arnoldsson