mullsjö logotyp

Personalutskottet

Kommunstyrelsens personalutskott har tre ledamöter och tre ersättare. 

Personalutskottet har att ansvar för att bereda ärenden i frågor som rör relationen mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.   

Ledamöter och ersättare i personalutskottet finns under länken Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2019-01-24 Ansvarig: Lena Arnoldsson