mullsjö logotyp

Personalutskottet

Kommunstyrelsens personalutskott har tre ledamöter och tre ersättare. 

Personalutskottet har att ansvar för att bereda ärenden i frågor som rör relationen mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.   

Ledamöter och ersättare i personalutskottet finns under länken Hitta politiker.

2017-01-05 Innehåll: Lena Arnoldsson   Publiceringsansvarig: Karin Talén