mullsjö logotyp

Kultur- och fritidsutskottet

Kommunstyrelsens kultur- och fritidsutskott har tre ledamöter samt tre ersättare.

Genom kultur- och fritidsutskottet ska kommunstyrelsen kunna följa utvecklingen i de frågor som gäller kultur-  och fritidsverksamheten i kommunen. Kultur- och fritidsutskottet ska inom sitt område ta de initiativ och lägga fram de förslag som utskottet tycker är lämpliga.


Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsutskottet finns under länken Hitta politiker.


Senast uppdaterad: 2018-09-11 Ansvarig: Karin Talén