mullsjö logotyp

Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen leder och samordnar förvaltningen av kommunens angelägenheter och har uppsikt över övriga nämnders samt kommunala bolags verksamhet.

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och sorterar under kommunfullmäktige. Om kommunfullmäktige kan liknas vid riksdagen så motsvarar kommunstyrelsen regeringen i kommunen.
Ordförande i kommunstyrelsen är kommunalrådet.

Kommunstyrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen ska (med några få undantag) bereda alla ärenden som behandlas i fullmäktige, ansvara för den ekonomiska förvaltningen, verkställa fullmäktiges beslut samt att fullgöra de uppdrag som tilldelats kommunstyrelsen av fullmäktige.

Ledamöter, protokoll och förtroendemannaregister

Kommunstyrelsen i Mullsjö kommun har 11 ledamöter samt lika många ersättare. Länk till information om kommunstyrelsens ledamöter, protokoll samt förtroendemannaregistret hittar du i länktipsrutan.

Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen finns under länken Hitta politiker.

Kommunstyrelsens utskott

Till sin hjälp har kommunstyrelsen följande utskott:

Kommunstyrelsen utser ledamöter och ersättare samt utser ordförande och vice ordförande i de olika utskotten.


Senast uppdaterad: 2018-12-12 Ansvarig: Karin Talén