mullsjö logotyp

CHANGE

Change är kompetensutveckling för dig som möter nyanlända
och utrikesfödda.

Syftet är att stärka kommunernas integrationsarbete och riktar sig till länets 13 kommuner och deras samverkansaktörer. Change förväntas bidra till förändring på medarbetarnivå samt organisationsnivå genom stärkt kompetens.

För dig som möter nyanlända och utrikesfödda

Genom att öka kunskapen, utveckla färdigheter och förändra förhållningssätt hos medarbetare som i sitt arbete på olika sätt möter nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män, syftar projektet till att stärka kommunernas integrationsarbete och bidrag till det övergripande målet.

Det innebär konkret att medarbetare inom olika yrkeskategorier inom kommunens olika förvaltningar kommer att erbjudas möjlighet att delta i olika insatser under projektet. Dessa insatser och aktiviteter kommer att vara till exempel utbildningar, temadagar, workshops, föreläsningar. Vissa insatser kommer att erbjudas vid flera tillfällen.

Ett inkluderande samhälle

Det övergripande syftet med projektet är att i Jönköpings län bidra till utvecklingen av ett samhälle som är inkluderande och fritt från diskriminering. Ett samhälle där mångfald ses som en tillgång och där förmågan hos nyanlända och utrikesfödda flickor, pojkar, kvinnor och män tas tillvara och stärks för ett ökat deltagande i samhällslivet och en snabbare etablering på arbetsmarknaden. 

Följande utbildningar har hittills erbjudits

  • Temadagar för personal på boenden för ensamkommande barn

  • Temadag om Syrien

  • Temadag om EritreaTemadag om Somalia

  • Att möta människor som flytt

Kommande utbildningar

  • Temadag i Värnamo om kultur och värdegrund för personal vid boenden för ensamkommande barn

Temadagen kommer att handla om kulturmöten, interkulturell kommunikation, jämställdhet och värdegrundsfrågor.Vilka krockar uppstår i de ensamkommande barnens möte med det svenska samhället och hur kan boendepersonal stödja barnen på bästa sätt? Hitta mer information om detta i Länktipsrutan.

  • Temadag i Jönköping om kultur och värdegrund för personal vid boenden för ensamkommande barn

Temadagen kommer att handla om kulturmöten, interkulturell kommunikation, jämställdhet och värdegrundsfrågor. Vilka krockar uppstår i de ensamkommande barnens möte med det svenska samhället och hur kan boendepersonal stödja barnen på bästa sätt? Hitta mer information om detta i Länktipsrutan.

  • Temadag om Afghanistan

Temadagen är till för dig som möter nyanlända i ditt arbete och vill lära dig mer om situationen i Afghanistan, landets befolkning, kultur och historia, afghanska flyktingar och deras möte med det svenska samhället. Hitta mer information om detta i Länktipsrutan.

Utbildningarna riktar sig till länets alla 13 kommuners anställda. Antal platser är begränsat och det gäller först till kvarn! Man kan anmäla sig även som reserv om en kurs blir full.


Senast uppdaterad: 2017-06-02 Ansvarig: Chantal Cote