mullsjö logotyp

Internationellt arbete

Det internationella arbetet syftar till att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Samt även till att utveckla kommunens verksamhet och intressen.

Partnerskap

Kommunala partnerskap är en möjlighet till samarbete med utvecklingsländer som finansieras genom Sida. Projekten ska leda till en ömsesidig nytta och bygga på konkreta aktiviteter. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska leda till ökad demokrati och jämställdhet samt bekämpa fattigdom.

Internationella nätverk

Kommunen har intresse att delta i olika nätverk för att skapa kontakter som kan leda till samarbete inom olika projekt där man kan få stor nytta av kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.  


Senast uppdaterad: 2015-06-24 Ansvarig: Chantal Cote