mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Internationellt arbete

Det internationella arbetet syftar till att öka utbyte, förståelse och samverkan mellan människor, kulturer och nationer. Samt även till att utveckla kommunens verksamhet och intressen.

Partnerskap

Kommunala partnerskap är en möjlighet till samarbete med utvecklingsländer som finansieras genom Sida. Projekten ska leda till en ömsesidig nytta och bygga på konkreta aktiviteter. Gemensamt för projekten är bland annat att de ska leda till ökad demokrati och jämställdhet samt bekämpa fattigdom.

Internationella nätverk

Kommunen har intresse att delta i olika nätverk för att skapa kontakter som kan leda till samarbete inom olika projekt där man kan få stor nytta av kunskapsöverföring och erfarenhetsutbyte.  


Senast uppdaterad: 2015-06-24 Ansvarig: Chantal Cote