mullsjö logotyp

Diarium och arkiv

Till kommunen inkommer en mängd handlingar varje dag. Inom organisationen upprättas samtidigt en minst lika stor mängd handlingar. Dessa ligger till grund för många av de beslut som fattas i kommunen.

För att en medborgare ska kunna utnyttja sin rättighet att ta del av allmänna offentliga handlingar och för att massmedia ska kunna granska den offentliga verksamheten behöver myndigheter hålla sina handlingar ordnade på ett sådant sätt att de är sökbara. Ett vanligt sätt att göra detta på är så kallad diarieföring. Ordet diarium kommer från latinets ord för dagbok. Hos de tidiga kommunala myndigheterna användes ett så kallat skrivelsediarium för att registrera inkommande och utgående skrivelser.

I dagens diarieföring registrerar man inte bara de inkommande och utgående handlingarna kronologiskt utan sorterar dem även ämnesvis under enskilda ärenden för att på så sätt samla de handlingar som berör samma ämne tillsammans. I kommunernas dokument- och ärendehanteringssystem går det smidigt att söka dels på enskilda handlingar, dels på de ärenden som handlingarna är sorterade under.

Så här gör du för att ta del av en allmän handling

Om du vill ta del av en enskild handling eller flera som är registrerade under ett specifikt ärende är du välkommen att vända dig till någon på administrativa avdelningen för att få hjälp.

Under länken Offentlighet och sekretess kan du läsa mer om allmänna handlingar som inkommer eller upprättas.


Senast uppdaterad: 2018-05-08 Ansvarig: Karin Talén