mullsjö logotyp

Beslut, insyn och rättssäkerhet

Kommunala beslut kan fattas av olika instanser. Det är frågans karaktär och tyngd som avgör i vilken instans som den behandlas.

Under länken Kommunens organisation kan du läsa mer om de olika kommunala myndigheternas uppdrag och om vilka frågor de ansvarar för.

Ett ärendes gång förklarar hur det oftast går till då ett ärende behandlas inom den kommunala organisationen.

Det finns en rad sätt att påverka den kommunala politiken och vilka beslut som fattas. Under länken Hur du kan påverka beskrivs några av dessa sätt.

2016-04-19 Innehåll: Karin Talén   Publiceringsansvarig: Karin Talén