mullsjö logotyp

Kommun och politik

Mullsjö kommun ligger i Västergötland med gräns mot Smålands nordvästra hörn. Kommunen tillhör region Jönköping. Mullsjö är en till ytan liten kommun med ett dominerande tätortsboende. Av kommunens drygt 7300 invånare bor cirka 6000 inom tätorten Mullsjö och cirka 1000 i den andra tätorten Sandhem. 

 Vy över Mullsjön en solig sommardag

Kommunen ligger i en naturskön trakt med öppet landskap, skogar, sjöar och vattendrag, vilket gör att många turister kommer hit under hela året. Under vintern förvandlas Mullsjö till en av Sydsveriges största vintersportorter.

Modern spårbunden trafik ger vår region och därmed vår kommun kommunikationsmässiga förutsättningar för tillväxt och ett expansivt näringsliv.  Näringslivet präglas av en bred branschfördelning inom ett stor mängd mindre företag som startats och lever i vår bygd.

I menyn för Kommun och politik hittar du mer information om Mullsjö kommun och om dess politiska styrning. Du hittar information om kommunens organisation, handlingar och protokoll, fakta om kommunen och mycket mer.

Du kan även läsa mer om Mullsjö och vad som erbjuds dig som medborgare i Mullsjö kommunguide, se broschyr som Pdf- form i dokumentrutan.

Politiker i Mullsjö kommun

I länktipsrutan hittar du länk, "Hitta politiker". Länken leder dig till Mullsjö kommuns register över förtroendevalda. Där hittar du alla våra politiker, kontaktuppgifter till dem,  och politiska organ.


Senast uppdaterad: 2018-05-14 Ansvarig: Karin Talén