mullsjö logotyp

Riktlinjer för evenemangskalender

Riktlinjer för aktiviteter/arrangemang för att kunna få komma med i evenemangskalendern:

Händelse under en begränsad tidsperiod

Ett evenemang är en händelse som lockar besökare under en begränsad tidsperiod, som arrangeras kortvarigt till skillnad från löpande verksamhet. Tidsbegränsade aktiviteter som inte är återkommande med en veckovis eller daglig regelbundenhet är till exempel gästuställare under angivna dagar/veckor. 

 

Speciell tillställning, inte löpande verksamhet

För besökarna är evenemang en speciell tillställning och ett tillfälle för fritids-, sociala, eller kulturupplevelser utanför de vardagliga upplevelserna. Löpande verksamhet är till exemplet allmäna öppettider på café eller museum. Olika idrotts- och andra föreningars regelbundna sammankomster och träningstider, som till exempel qigong varje torsdag, betraktas som löpande verksamhet eller "stående evenemang" och kan inte betraktas som ett evenemang som hör hemma i evenemangskalendern. Ett evenemang ska vara en aktivitet, händelse som är något utöver det vanliga. Till exempel matställen kan inte annonsera söndagsmiddagar, däremot Mors dags middag eller Påsklunch platsar väl i evenemangskalendern. 

 

Öppen för allmänheten

Händelsen ska dessutom vara öppen för allmänheten och det ska finnas ett allmänt intresse och möjlighet att få ta del av evenemanget. Ska vara gratis eller mot lägre avgift, alternativt i samarrangemang med Mullsjö kommun.


Senast uppdaterad: 2016-09-15 Ansvarig: Therése Björling