mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Radon i dricksvattnet

Vatten som kommer från jordlager och berggrund kan innehålla radon. Vatten från grävda brunnar har ofta låga halter medan djupborrade brunnar kan ha höga halter. Radon från vattnet övergår till inomhusluften och kan ge förhöjd radonhalt inomhus. Kommunalt vatten renas från radon innan det går ut till hushållen och innehåller därför sällan höga radonhalter.

Mätning

Radon i dricksvatten mäts genom att man tar ett särskilt dricksvattenprov. Se mer under rubriken Egen dricksvattenbrunn. Har du kommunalt dricksvatten mäts radonhalten regelbundet. Du kan kontakta miljöingenjören på tekniska kontoret för att få senaste analysprotokollet.

Åtgärder

Vid höga radonhalter orsakade av hushållsvattnet, räcker det oftast med att vattnet luftas kraftigt med en speciellt konstruerad radonavskiljare.
Mer information finns bland annat på Boverkets webbplats och deras särskilda webbplats Radonguiden.
Efter varje åtgärd man genomför bör en ny radonmätning göras.


Senast uppdaterad: 2018-02-20 Ansvarig: Agneta Martinsson