mullsjö logotyp

Dricksvatten

En människa lär klara sig utan mat i 3 veckor men utan vatten klarar man sig bara i 3 dagar. Det är därför vatten sägs vara det viktigaste av alla livsmedel.

Totalt använder de svenska hushållen ca 190 liter vatten per person och dygn eller ca 70 m3 per år. En människa behöver dricka ca 2 liter vatten per dygn vilket motsvarar ca 1% av den totala förbrukningen d v s vattnet används till mycket mer än bara dricksvatten.

 

VATTNETS ANVÄNDNING

LITER/PERSON OCH DYGN

PROCENT

Dryck

2

1

Matlagning

8

4

Bevattning, övrigt  

10

5

Disk

25

13

Tvätt

30

16

WC

45

24

Personlig hygien

70

37

TOTALT 

190

100

 

  

Hårt eller mjukt vatten?

Vattenhårdhet i Sverige

Olika delar av Sverige har olika hårt vatten, men ca 80% av Sverige har mjukt vatten. Områden med kalkhaltiga bergarter har ofta hårt vatten. Vattnet klassas som hårt, medelhårt eller mjukt beroende på hur mycket kalciumoxid (en typ av salt) det innehåller. 

Mjukt vatten:

0-6 °dH

Medelhårt vatten:

7-13 °dH

Hårt vatten:

14-20 °dH

I Mullsjö är vattnet mjukt. Hårdheten ligger på ca 2-4 °dH


Senast uppdaterad: 2015-11-24 Ansvarig: Erika Svensson