mullsjö logotyp

Köpa eller sälja hus med enskilt avlopp

Funderar du på att köpa eller sälja ett hus på landet. Då kan det vara bra att kontrollera i vilket skick avloppsanläggningen eller vattenbrunnen är.

Vid försäljning av en fastighet ingår det i köparens undersökningsplikt att kontrollera att avloppsanläggning och vattenbrunn är i bra skick. Detta är särskilt viktigt om fastigheten ligger på landet och inte är ansluten till det kommunala avlopps- eller dricksvatten-näten. Säljaren har också en informationsplikt gentemot köparen. Om en avloppsanläggning måste anläggas på nytt eller byggas om ska en ansökan om det skickas in till miljönämnden. Läs mer i menyn om dricksvatten och avlopp under rubriken Vatten och avlopp.


Senast uppdaterad: 2018-03-14 Ansvarig: Agneta Martinsson