mullsjö logotyp

Avlopp

När vatten använts i exempelvis hushåll, verksamheter och inom vården är det viktigt att avloppsvattnet tas om hand. Mullsjö Energi & Miljö ansvarar för bortledning och rening av avloppsvatten i kommunens tätorter Mullsjö och Sandhem.

Avloppsvattnet leds via ledningsnät och pumpstationer till kommunens reningsverk där det renas i flera steg. Innan vattnet släpps ut i Stråken genomgår det ytterligare rening i sandfilter och dammar.

Vad får jag spola ned i avloppet eller på toaletten?

I avloppet får man bara spola ner:

  • sådant som inte orsakar problem i avloppsreningsverken

  • sådant som inte förorenar slammet.

  • sådant som inte försämrar det renade avloppsvattnet.

I praktiken innebär det att man bara får spola ner vanliga rengöringsmedel, tvål, schampo, balsam och disk- och tvättmedel i avloppen. Starkare kemikalier lämnas på återvinningscentralen. Det är viktigt att inte spola ner matolja och fett i avloppet. Fett sätter igen ledningarna. Frityrolja kan hällas i en plastflaska när den svalnat och därefter kastas i hushållssoporna. Fett i stekpannor torkas ur med papper som slängs i hushållssoporna.

I toaletten får man bara spola ner:

  • urin (kiss) och fekalier (bajs).
  • toalettpapper.

Kemikalier

Kemikalier och giftiga ämnen får absolut inte hällas ut i avloppet. Det stör reningsprocessen och kan påverka naturen. Sådana produkter ska istället lämnas som farligt avfall på återvinningscentralen.

Fasta föremål

Fasta föremål (tops, nylonstrumpor, bindor, skurtrasor mm) kan orsaka stopp i det egna avloppet eller i kommunens avloppsledningar och pumpstationer. De ska därför läggas i hushållssoporna eller källsorteras. 

Läkemedel

Överblivna läkemedel ska alltid lämnas till Apoteket. Reningsverken kan inte rena bort läkemedel. När läkemedel sprids till våra vattendrag tar vattenlevande organismer skada. Det är enkelt att förhindra att läkemedelsrester sprids i vår miljö genom att lämna in överblivna läkemedel på Apoteket. Från Apoteket kan man hämta en särskild genomskinlig gul påse.

Du kan hjälpa till för ett renare vatten

Skaffa en papperskorg till badrummet där du lägger allt skräp utom toalettpapper. I den kan du slänga tops, hår, tamponger, blöjor, kondomer, hushållspapper och bomullstussar. Släng skräp i soptunnan och inte i toaletten. Använd miljömärkta tvättmedel och dosera rätt, lite tvättmedel räcker och för mycket tvättmedel gör inte kläderna renare. Lämna överblivna mediciner till Apoteket. Använd inte starka rengöringsmedel i onödan. Lämna färg, lacknafta och annat farligt avfall till miljöstation. Häll inte ut matolja och fett i avloppet, det kan orsaka stopp. Torka ur stekpannan med ett hushållspapper innan du diskar den.

Tack för din insats! Tillsammans gör vi skillnad.


Senast uppdaterad: 2016-10-11 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy