mullsjö logotyp

Vatten och avlopp

MEMAB

Mullsjö Energi & Miljö AB  är ett helägt kommunalt bolag som arbetar med kommunaltekniska avgiftsfinansierade, verksamheter. MEMAB har hand om vatten- och avloppsanläggningar med tillhörande ledningar i Mullsjö och Sandhems tätorter. MEMAB har också tillsyn av dagvattendammar i Mullsjö.

Läs mer om MEMAB genom att följa länk i länktipsrutan. 

Avlopp och avloppsvatten

Avloppsvatten måste tas om hand och renas för att inte påverka miljön negativt. Det kommunala vattnet och avloppsnätet sköts av Mullsjö Energi & Miljö AB i Mullsjö kommun.

Fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet måste ta hand om avloppet på annat sätt genom ett enskilt avlopp.

Läs mer om avlopp och avloppsvatten i underrubriken Avlopp och avloppsvatten.

Dricksvatten - livsmedel

Miljönämnden har ansvaret för tillsyn enligt livsmedelslagen. Det innebär bland annat att miljöförvaltningen registrerar och kontrollerar alla typer av livsmedelsanläggningar.

Läs mer i underrubriken Dricksvatten.


Senast uppdaterad: 2018-03-01 Ansvarig: Annika Tompa Pálffy