mullsjö logotyp

Ytberäkning

Byggnadsarea och öppenarea

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

 

Byggnadsarea (BYA) är den yta som en byggnad upptar på marken räknat från väggarnas utsida. Till byggnadsarean räknas även utkragande byggnadsdelar, till exempel taksprång (över 0,5 meter) , balkonger, burspråk, skärmtak etcetera. Den utkragande delen är mätvärd om byggnadsdelens lägsta punkt är belägen lägre än 3,00 meter ovan mark och dess horisontella djup är större an 0,50 meter.

Projektionen är också mätvärd om byggnadsdelens lägsta punkt är belägen 3,00 meter - 5,00 meter ovan mark och dess framkant, exklusive hängrännor, räcken ligger mer än 1,50 meter utanför underliggande fasadliv.

Byggnadsarean ska anges i ansökan om bygglov och finns ofta med som en bestämmelse i detaljplanerna.

Öppenarea (OPA) är ytor som är helt eller delvis öppna och användbara för vistelse eller förvaring i anslutning till en byggnad, som exempelvis en carport.

Pil upp

Bruttoarea

 

 

Bruttoarea (BTA) är summan av den användbara bostadsytan och biytor (på alla våningsplan) med alla väggar, trappor och inredningsenheter som köksskåp och garderober medräknade.

Bruttoarean ligger tillsammans med öppenarea till grund för beräkningen av bygglovavgiften.

Exakt information om mätreglerna och mätprocessen får du i standarden:

Area och Volym för husbyggnader - Terminologi och mätregler


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren