mullsjö logotyp

Vedeldning

Ved är energi som ingår i det naturliga kretsloppet. Vedeldning ger ingen nettoökning av koldioxid till atmosfären och ger försumbara försurningseffekter.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ved är en inhemsk och förnybar energikälla. Globalt och nationellt har vedeldning klara miljöfördelar. Mer än en tredjedel av landets småhus kan använda ved till uppvärmning. Men det är bara tio procent av de vedeldade pannorna, som bygger på modern miljögodkänd vedeldningsteknik.

Rök, lukt och sot är bra värdemätare på hur din eldning fungerar:
Ju gråare rök desto mer oförbränt i rökgaserna. Gulaktig rök tyder på stora mängder av oförbrända och hälsovårdliga ämnen. Synlig rök och lukt försvinner vid en pannverkningsgrad på 55-60%.

Genom att sätta in ackumulatortank till en gammal traditionell vedpanna minskar man utsläppen av tjära och andra cancerframkallande ämnen med 70-80%. Byter man dessutom pannan till nyaste vedeldningsteknik minskar utsläppen ännu mer.

Att tänka på vid vedeldning

  • Se till att veden är ordentligt torr och att du snabbt får ordentlig fyr med hög temperatur i eldstaden
  • Använd jämngrov ved med rätt längd.
  • Pyrelda aldrig.
  • Elda alltid mot ackumulatortank.
  • Elda aldrig plast och annat avfall.

Målade och tryckimpregnerade brädor ger mycket giftiga utsläpp.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren