mullsjö logotyp

Värmepump

Det bästa med en värmepump för småhus är att den minskar behovet av köpt energi för uppvärmning. Därmed kan utsläppen av koldioxid till atmosfären minskas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Om värmepumpen ersätter eluppvärmning, minskar elanvändningen men ersätter den en oljepanna innebär det att elanvändningen ökar. Köper man då miljömärkt el ökar inte koldioxidutsläppen men om elen importeras från till exempel ett danskt kolkraftverk så ökar utsläppen av koldioxid totalt sett.

Hur fungerar en värmepump?

Värmepumpen utnyttjar lagrad värme från marken, berggrunden eller energin som finns i luften och höjer temperaturen till en nivå som är lagom för husets uppvärmning och varmvatten. För varje kilowattimme (kWh) elenergi som värmepumpen behöver för att arbeta får man ut ca tre kWh värmeenergi till huset. Förhållandet mellan den driftsenergi som man tillför pumpen och den energi som pumpen avger till värmesystemet kallas för värmefaktor. Ju högre värmefaktor desto bättre.
En värmepump kan komplettera ett befintligt värmesystem, eller ingå i ett helt nytt värmesystem. I det senare fallet ingår även varmvattenberedare och till exempel en el-kassett, där el-kassetten automatiskt ger tillskottsvärme när värmepumpen inte räcker till, under kalla dagar. 

Olika typer av värmepumpar:

  • Komfortvärmepumpar (luft/luft) - kan vara ett bra komplement i hus med direktverkande el. Viktigt att det finns goda möjligheter för den varma luften att sprida sig i huset.
  • Luft/vatten värmepumpar - kan kopplas till ett vattenburet system och komplettera en annan värmekälla, exempelvis elpanna
  • Kondenserande frånluftsvärmpumpar är vanliga i nya hus och står för merparten av energibehovet till värme och varmvatten. I äldre hus kan de täcka varmvattenbehovet och ge ett tillskott till värmen. Förutsätter mekanisk frånluftventilation
  • Frånluftsvärmpumpar av ej kondenserande modell är vanliga i hus byggda före år 2010 och de står för merparten av energibehovet för varmvatten samt en liten del av uppvärmningen av huset. Förutsätter mekanisk frånluftventilation.
  • Jord- och bergvärmepumpar - hämtar lagrad värme från marken eller kanske en sjö. Här finns mera värme att hämta än i luften och därför kan en sådan värmepump klara upp till 90 % av husets värmebehov för värme och varmvatten. Endast de allra kallaste dagarna behövs tillskott från annan värmekälla. Det är lag på att husägaren måste anmäla energiborrning till kommunens miljöförvaltning.

Läs mer på Svenska värmepumpföreningens webbplats


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren