mullsjö logotyp

Utsättning

Utsättning innebär att man markerar husets läge och höjd på tomten enligt vad bygglovet anger.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Utsättningen kan göras av kommunen eller av någon annan som har den kompetens som krävs. Om en byggnad eller tillbyggnad hamnar nära en angränsande fastighet skall grannen ges möjlighet att närvara vid utsättningen.

Se även Lägeskontroll

För att läsa om vad lagen säger gällande utsättning, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

PBL 10 kap

26 § När byggnadsnämnden har gett ett startbesked enligt 23 §, ska nämnden skyndsamt och inom den tid som anges i beskedet låta staka ut byggnaden, tillbyggnaden eller anläggningen och märka ut dess höjdläge, om det behövs med hänsyn till förhållandena på platsen och omständigheterna i övrigt.

 

Om byggnaden eller anläggningen till sitt läge är direkt beroende av gränsen mot en grannes fastighet, ska grannen kallas till utstakningen.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren