mullsjö logotyp

Utomhusmålning av trä

Rådgivning för dig som ska måla trä utomhus:

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

  • Låt inte obehandlat trä bli exponerat för solljus mer än nödvändigt. Det bästa är att grundmåla panelbrädorna innan du sätter upp dem.
  • Var noga med ändträbehandlingen. Många av de problem som drabbat våra trähus har med fukt att göra. Fukt går mycket lättare in längs med fiberriktningen, än tvärs över. Därför är det viktigt att "täta till" ändträet med grundningsbehandlingen (grundolja och grundfärg).
  • Välj systemmålning för maximal funktion. Systemmålning, det vill säga grundoljning, grundfärgsmålning och två gånger toppfärgsmålning ger oftast bästa skydd till lägsta underhållskostnad.
  • Välj beprövade produkter från någon välrenommerad tillverkare.
  • Låt träet torka ut så att det är torrt vid målningstillfället, max 17 procent fuktkvot.
  • Glöm inte bort fasaden. Titta på den åtminstone ett par gånger per år innan de små problemen har växt sig stora.
  • Använd byggnadsställning och bra verktyg.
  • Välj inte en alltför ljus kulör eftersom missfärgningar då syns lättare. Med en mörkare kulör blir dessutom panelen varmare och det är positivt ur torkningssynpunkt.
  • Välj i möjligaste mån miljöanpassade produkter för att minska miljöbelastningen.
  • Låt inte växtligheten vara alltför nära fasaden eftersom det orsakar ett ogynnsamt mikroklimat.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren