mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Utomhusmålning av trä

Rådgivning för dig som ska måla trä utomhus:

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

  • Låt inte obehandlat trä bli exponerat för solljus mer än nödvändigt. Det bästa är att grundmåla panelbrädorna innan du sätter upp dem.
  • Var noga med ändträbehandlingen. Många av de problem som drabbat våra trähus har med fukt att göra. Fukt går mycket lättare in längs med fiberriktningen, än tvärs över. Därför är det viktigt att "täta till" ändträet med grundningsbehandlingen (grundolja och grundfärg).
  • Välj systemmålning för maximal funktion. Systemmålning, det vill säga grundoljning, grundfärgsmålning och två gånger toppfärgsmålning ger oftast bästa skydd till lägsta underhållskostnad.
  • Välj beprövade produkter från någon välrenommerad tillverkare.
  • Låt träet torka ut så att det är torrt vid målningstillfället, max 17 procent fuktkvot.
  • Glöm inte bort fasaden. Titta på den åtminstone ett par gånger per år innan de små problemen har växt sig stora.
  • Använd byggnadsställning och bra verktyg.
  • Välj inte en alltför ljus kulör eftersom missfärgningar då syns lättare. Med en mörkare kulör blir dessutom panelen varmare och det är positivt ur torkningssynpunkt.
  • Välj i möjligaste mån miljöanpassade produkter för att minska miljöbelastningen.
  • Låt inte växtligheten vara alltför nära fasaden eftersom det orsakar ett ogynnsamt mikroklimat.

Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh