mullsjö logotyp

Uterum

Inom detaljplanerat område, inom område med områdesbestämmelser samt inom sammanhållen bebyggelse är det normalt bygglovspliktigt att bygga ett inglasat uterum.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Utanför sammanhållen bebyggelse får man göra en liten tillbyggnad till det ursprungliga huset utan bygglov om den inte kommer närmare tomtgränsen än 4,5 meter. Om en sådan tillbyggnad kommer närmare gräns än 4,5 meter behöver berörda grannars medgivande finnas för att få utföra åtgärden utan bygglov.

Vid inglasning får inte risken för spridning av brand och brandgas mellan brandceller (tex mellan olika bostadslägenheter) öka. Vid inglasning av exempelvis uterum som tillhör olika bostadslägenheter ska dessa avskiljas från varandra i brandteknisk klass E 30.

Se vidare under Bygga till.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren