mullsjö logotyp

Totalentreprenad

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Totalentreprenad kan se ut på två sätt:

  1. Kontraktet tecknas med en husfabrikant som ansvarar för ritningar och konstruktion, allt material och åtar sig allt arbete, eller
  2. Kontraktet tecknas med en byggmästare som köper husmaterialet från en husfabrikant.
    I båda fall har du som byggherre alltid ansvar för att samhällets krav och regler följs.

Tänk även på att kostnader för eventuell fastighetsbildning, utsättning av huset på tomten, radonmätning och liknande ("exploateringskostnader"), liksom pantbrevskostnad och räntekostnad ("byggherrekostnader") tillkommer utöver det du ska betala för huset och byggarbetena. 

Rent praktiskt kan totalentreprenören ta hand om vissa av dessa arbeten och tillståndsansökningar. Då måste du avtala särskilt om detta.

Totalentreprenad - fördelar och nackdelar

Fördelen med totalentreprenad är att du bara har ett kontrakt och en motpart. Det är enklare och kräver mindre arbetsinsats av dig. Samtidigt är du beroende av ett enda företag. Går entreprenören i konkurs kan du förlora allt - om du inte har rätt försäkringar. Det gäller alltså att veta vem du skriver avtal med. Du kan till exempel fråga hos kronofogdemyndigheten om företaget har några skulder.

Hos Bolagsverket (som är en del av det som tidigare hette Patent- och registreringsverket) kan du få ytterligare information om företaget.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren