mullsjö logotyp

Teknisk beskrivning

I den tekniska beskrivningen redovisas de tekniska lösningar som används i byggnaden.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Exempel på detta är beskrivning av grundläggning, bärande stomme, takkonstruktion, brandskydd, uppvärmning, ventilation, energihushållning och säkerhet. En teknisk beskrivning kan även utföras i form av detaljritningar där de olika materialen och dimensionerna framgår.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren