mullsjö logotyp

Takkupa

Du som har ett en- eller tvåbostadshus får bygga högst två takkupor utan att söka bygglov, finns det redan en takkupa får du bygga en till.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Takkuporna får uppta högst halva takfallets längd. Om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs när du bygger takkupan, måste du göra en anmälan till byggnadsnämnden och få ett startbesked. Om du inte gör anmälan eller inväntar startbeskedet innan byggstart kan du drabbas av dryga sanktionsavgifter.

Om du vill bygga större eller fler kupor, eller om det inte är på ett en- eller tvåbostadshus måste du söka vanligt bygglov.

Observera att med en ny takkupa kan husets tillåtna byggnadshöjd komma att påverkas.

Se vidare under Bygga till.

För att läsa om vad lagen säger gällande takkupa, klicka på fliken lagtexter nedan. 

Lagtexter

Plan och bygglagen kap 9
4b § Tillbyggnad
För en- eller tvåbostadshus krävs det trots 2 § inte bygglov för att
1. göra högst en tillbyggnad som inte har en större bruttoarea än 15,0 kvadratmeter, som inte överstiger bostadshusets taknockshöjd och som inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
2. på ett bostadshus som saknar takkupor bygga högst två kupor eller på ett bostadshus som redan har en takkupa bygga ytterligare en takkupa, där takkuporna får uppta högst halva takfallet och det inte innebär något ingrepp i den bärande konstruktionen.

En åtgärd som avses i första stycket 1 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

Första stycket gäller inte för ett sådant bostadshus som utgör ett komplementbostadshus.
[2014:477]

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren