mullsjö logotyp

Solvärme

se även Solceller

Solenergi är gratis och den mest miljövänliga energi som finns idag - omvandlingen sker helt utan utsläpp och föroreningar.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Solvärmesystem består av en solfångare, en ackumulatortank och anslutande ledningar med drivpaket. Solfångare kan kombineras med ved, pellets,olja och el samt med fjärrvärme. I solfångaren omvandlas solinstrålningen till värme i en svartmålad absorbator. I absorbatorns kopparslinga cirkulerar en glykolblandning som förhindrar frysning.

För att minska värmeförlusterna isoleras solfångaren och förses med en transparent täckskiva. Det finns också en variant av solfångare som arbetar med vakuumrör. Den normala arbetstemperaturen på sommaren ligger mellan 50 och 80°C. Genom styrsystemet startas solfångaren så fort solinstrålningen är tillräcklig. Även en mulen dag ger solfångaren energi.

En solfångare på ca 2,5 m2, väger runt 40-50 kg och kan monteras utanpåliggande eller infälld i yttertak. En lämplig taklutning är mellan 27°C och 60°C. De solvärmesystem som marknadsförs i Sverige är lätta att installera och ger ca 400 kWh/m2 och år. SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut, har etablerat ett P-märkningssystem med vilket man kan utläsa om solfångaren uppfyller angivna krav vad gäller funktion och hållbarhet med mera.

Användningsområden

Solvärmt tappvarmvatten för bostäder är den vanligaste tillämpningen. Ett solvärmesystem kan svara för cirka hälften av det årliga tappvarmvattenbehovet. Ett typiskt system för ett enfamiljshus har en solfångare på 5 m2 och ackumulatortank på 300 liter. Det finns idag varmvattenberedare med inbyggd solslinga. Större system kan förse hotell, sjukhus, campingplatser mm. med tappvarmvatten.

Solvärmesystem kan också bidra till uppvärmningen. I ett enfamiljshus handlar det då om en solfångaryta på 10 till 15 m2 och en ackumulatortank på 750 till 1500 liter. Ett större system kan svara för upp till 30% av en normalvillas totala behov av uppvärmning och tappvarmvatten. Dimensionering av en solvärmeanläggning bör alltid göras av en fackman. Solvärmesystem används för att värma enskilda bostäder, flerfamiljshus och hela stadsdelar genom fjärrvärmesystem.

Bidrag för solvärme

Från och med den 1 januari 2009 kunde man hos länsstyrelsen ansöka om solvärmestöd. Stödet gällde alla installationer av solvärme oavsett var man installerade dem.

Solvärmestödet upphörde den 31 december 2011.

Läs mer om solvärme:

Svensksolenergi.se

Energimyndigheten


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren