mullsjö logotyp

Solceller

Solceller omvandlar solljus direkt till el i form av likström. De skiljer sig från solfångare, där solstrålningen används för att producera varmvatten.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Omvandlingen av solenergi till elektrisk energi i en solcell sker utan några rörliga delar, utan att något bränsle behövs och utan att ge några utsläpp. Den i dag vanligaste typen av solcell, kiselsolcellen, tillverkas av en tunn skiva av halvledarmaterialet kisel.

Stöd till solceller

Regeringen har beslutat om ett investeringsstöd till solceller, som gäller företag, offentliga och privata organisationer samt privatpersoner.

Stöd kan ges till alla typer av nätanslutna solcellssystem och för installationer som påbörjats tidigast den 1 juli 2009 och slutförts senast den 31 december 2016. Stödnivån från och med 1 februari 2013 är maximalt 35 % av investerings­kostnaden. Redan beslutade projekt kommer att bibehålla tidigare stödnivå på 45 %. Ansökan sker till länsstyrelsen som också beslutar om stöd ska betalas ut.

Se Energimyndighetens hemsida för mer information om solceller


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren