mullsjö logotyp

Slutbevis

Begreppet upphörde 2 maj 2011.

Se slutbesked.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att läsa om vad lagen säger gällande slutbevis, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

 

Under byggets gång ska den kvalitetsansvarige följa upp att kontrollplanen följs. När alla av byggnadsnämnden infordrade handlingar är klara och byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen ska anmälan om färdigställande göras till byggnadsnämnden. Är allt korrekt utfärdar nämnden ett slutbevis. Det är ett kvitto på att kontrollplanen har följts och att nämnden som tillsynsmyndighet inte har funnit skäl att ingripa. Finns det däremot anmärkningar kan nämnden ta ställning till om byggnaden ska få användas innan dessa avhjälpts.

PBL kap 9
10 §
När byggherren har uppfyllt sina åtaganden enligt kontrollplanen och byggnadsnämnden inte funnit skäl att ingripa enligt 10 kap., skall nämnden utfärda ett bevis om detta (slutbevis).Om byggnadsnämnden finner att det brister i förutsättningarna för att utfärda slutbevis, skall byggnadsnämnden utan oskäligt dröjsmål ta ställning till i vilken omfattning byggnaden skall få användas innan bristerna avhjälpts. Lag (1994:852).

 

 

Bestämmelser före 2 maj 2011


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren