mullsjö logotyp

Skärmtak

Ett skärmtak räknas som en tillbyggnad, även om det är öppet åt sidorna, och är därför lovpliktigt.  

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Undantag är att man får bygga ett skärmtak på, tillsammans med eventuella tidigare skärmtak, sammanlagt 15 m2 över en uteplats, altan, balkong eller entré utan bygglov. De får dock inte sträcka sig närmare tomtgränsen än 4,5 m, såvida grannen inte medger det.

Se även under Bygglovsfritt

För att läsa om vad lagen säger gällande skärmtak, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

9 kap. 2 § Det krävs bygglov för

  1. nybyggnad,
  2. tillbyggnad,
     

9 kap. 4 §
För en- och tvåbostadshus och till dem hörande fristående uthus, garage och andra små byggnader (komplementbyggnader) krävs det, trots 2 §, inte bygglov för att

  1. med en mur eller ett plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset, om muren eller planket inte är högre än 1,8 meter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter,
  2. anordna ett skärmtak över en sådan uteplats som anges i 1 eller över en altan, balkong eller entré, om skärmtaket tillsammans med andra skärmtak som har anordnats på tomten med stöd av undantag från krav på bygglov inte täcker en större area än 15,0 kvadratmeter och inte placeras närmare gränsen än 4,5 meter, eller
  3. ------------------------

En åtgärd som avses i 1-3 får vidtas närmare gränsen än 4,5 meter, om de grannar som berörs medger det.

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren