mullsjö logotyp

Situationsplan

Situationsplan är en karta på vilken man visar vad som skall byggas och dess placering på tomten.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Tillfart och biluppställningsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta sig med rullstol från parkeringen till entrén.

Avståndet mellan det som skall byggas och närmaste fastighetsgränser skall anges och om det rör sig om en tillbyggnad skall det markeras tydligt på kartan. Situationsplanen skall baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Hör med oss vilken karta som krävs i ditt fall.

Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att markera på en karta var man vill bygga.

En lämplig skala brukar vara 1:400 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren