mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Situationsplan

Situationsplan är en karta på vilken man visar vad som skall byggas och dess placering på tomten.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Tillfart och biluppställningsplats ska ritas ut så det går att bedöma om det är möjligt att ta sig med rullstol från parkeringen till entrén.

Avståndet mellan det som skall byggas och närmaste fastighetsgränser skall anges och om det rör sig om en tillbyggnad skall det markeras tydligt på kartan. Situationsplanen skall baseras på en tillförlitlig karta som visar fastighetsgränserna och eventuella befintliga hus. Lämpliga underlag är en avstyckningskarta, kommunens primärkarta eller en nybyggnadskarta. Hör med oss vilken karta som krävs i ditt fall.

Vid ansökan om förhandsbesked räcker det att markera på en karta var man vill bygga.

En lämplig skala brukar vara 1:400 eller 1:1000, beroende på storleken på fastigheten.


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh