mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och markNyhetsbild

Generellt eldningsförbud råder. Extremt stor brandrisk i länet. 

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

Samlad bebyggelse

Begreppet upphörde 2 maj 2011. Se sidan sammanhållen bebyggelse.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att läsa om vad lagen säger gällande samlad bebyggelse, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Bestämmelser före 2 maj 2011

Samlad bebyggelse kallas en grupp av minst 10-20 bostadshus, butiker, industribyggnader etcetera (inte komplementbyggnader) på tomter som gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Byggnadsnämnden kan upplysa om var kommunen anser att samlad bebyggelse finns. Inom samlad bebyggelse krävs medgivande från berörda grannar, om åtgärder som enligt områdesbestämmelser får utföras utan bygglov.


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh