mullsjö logotyp

Samlad bebyggelse

Begreppet upphörde 2 maj 2011. Se sidan sammanhållen bebyggelse.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

För att läsa om vad lagen säger gällande samlad bebyggelse, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Bestämmelser före 2 maj 2011

Samlad bebyggelse kallas en grupp av minst 10-20 bostadshus, butiker, industribyggnader etcetera (inte komplementbyggnader) på tomter som gränsar till varandra eller åtskiljs endast av väg, parkmark och dylikt. Byggnadsnämnden kan upplysa om var kommunen anser att samlad bebyggelse finns. Inom samlad bebyggelse krävs medgivande från berörda grannar, om åtgärder som enligt områdesbestämmelser får utföras utan bygglov.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren