mullsjö logotyp

Rivningslov

Rivningslov krävs för att riva byggnader eller delar av byggnader men bara inom områden med detaljplan och i vissa fall med områdesbestämmelser.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Rivningslov behövs dock inte för att riva byggnader eller delar av byggnader som får uppföras utan bygglov. Skall man riva ett hus för att kunna bygga ett nytt behöver man inte söka ett separat rivningslov, utan det tas med i bygglovsansökan för det nya huset.

I detaljplanen eller i områdesbestämmelserna framgår det om någon byggnad eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud. Om byggnaden bör bevaras på grund av sin eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde kan man heller inte räkna med rivningslov. I så fall kan man i vissa fall få bidrag från länsstyrelsen för skadan man eventuellt lider.

För ärenden som påbörjas från och med 2 maj 2011 krävs ett startbesked och en kontrollplan innan åtgärden får sättas igång.

Ett slutbesked ska utfärdas då byggherren har visat att alla krav som gäller för åtgärderna enligt lovet, kontrollplanen, startbeskedet eller beslut om kompletterande villkor är uppfyllda och att byggnadsnämnden inte haft anledning att ingripa.

För att läsa om vad lagen säger gällande rivningslov, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

9 kap. 10 §

Det krävs rivningslov för att riva en byggnad eller en del av en byggnad

  1. inom ett område med detaljplan, om kommunen inte har bestämt något annat i planen, och
  2. utanför ett område med detaljplan, om kommunen i områdesbestämmelser har bestämt att ett rivningslov krävs.

Det krävs dock inte rivningslov, om byggnaden eller byggnadsdelen får uppföras utan bygglov och kommunen i detaljplanen eller områdesbestämmelserna inte har bestämt att det krävs rivningslov.

 

9 kap. 34 § Rivningslov ska ges för en åtgärd som avser en byggnad eller byggnadsdel som inte

  1. omfattas av rivningsförbud i detaljplan eller områdesbestämmelser, eller
  2. bör bevaras på grund av byggnadens eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värde.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren