mullsjö logotyp

Remisser

I vissa fall måste byggnadsnämnden höra andra förvaltningar eller myndigheter om deras syn på en ansökan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det kan handla om frågor som bland annat rör miljöaspekter, vatten och avlopp, trafik, brandskydd, riskhantering och kulturmiljöer. Remisstiden är normalt ett par veckor och remissinstansernas svar kan medföra att ansökan måste ändras för att lovet ska kunna medges.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren