mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Remisser

I vissa fall måste byggnadsnämnden höra andra förvaltningar eller myndigheter om deras syn på en ansökan.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det kan handla om frågor som bland annat rör miljöaspekter, vatten och avlopp, trafik, brandskydd, riskhantering och kulturmiljöer. Remisstiden är normalt ett par veckor och remissinstansernas svar kan medföra att ansökan måste ändras för att lovet ska kunna medges.


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh