mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Uppdatering 2018-05-24

Extremt stor brandrisk i länet

Just nu är det väldigt torrt i skog och mark och i kombination med blåst ger det en extremt hög brandrisk. 

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer om eldningsförbudet

ROT-avdragen

Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

ROT-avdraget återinfördes 1 januari 2009.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Reglerna gäller för arbeten som påbörjats från och med måndagen den 8 december 2008. Läs mer på Skatteverkets webbplats om vilka arbeten som berättigar till bidraget.


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh