mullsjö logotyp

ROT-avdragen

Ett ROT-skatteavdrag är en skattereduktion för de utgifter en boende har för reparationer och underhåll eller om- och tillbyggnader av småhus eller bostadsrätter.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

ROT-avdraget återinfördes 1 januari 2009.

För en bostadsrätt gäller att arbetet ska utföras i bostaden och avse så kallat inre underhåll som bostadsrättsinnehavaren svarar för själv enligt bostadsrättslagen.

Det innebär att den som vill genomföra reparationer, om- eller tillbyggnader och/eller underhåll får en skattereduktion med 50 procent av underlaget, dock med max 50 000 kronor per år och individ.

Reglerna gäller för arbeten som påbörjats från och med måndagen den 8 december 2008. Läs mer på Skatteverkets webbplats om vilka arbeten som berättigar till bidraget.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren