mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Planritning

Planritningen över byggnaden - som skall bifogas bygglovansökan skall visa rumsindelningen sett uppifrån inklusive beskrivningar av vad rummen används till som exempelvis sovrum, kök och så vidare samt rumstorlekar i m2.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Köksinredning samt fast inredning i hygienrum och tvättstuga skall också redovisas. Dörrars och fönsters placering skall redovisas tydligt liksom trappor och andra nivåskillnader.

Om det gäller en tillbyggnad skall också den befintliga byggnadens rum redovisas. På ritningen ska tydligt framgå vad som är befintligt och vad som är nytt. Nya väggar kan med fördel redovisas med skraffering eller i avvikande gråton. Tillbyggnaders yttermått samt mått ifrån den befintliga byggnadens hörn skall anges.

Planritningen skall ha ett fackmannamässigt utförande.

Se även Sektion.

 


Senast uppdaterad: 2015-07-15 Ansvarig: Jessica Stridh