mullsjö logotyp

Pelletseldning

Pellets kan ersätta el, eldningsolja, och ved.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Pellets är:

  • är ett kretsloppsbränsle
  • är inhemskt
  • eldas med endast små negativa effekter på den yttre miljön
  • är enkelt att använda
  • är ett ekonomiskt fördelaktigt alternativ
  • förväntas ha en jämn prisutveckling i jämförelse med olja

Pellets- ett bra miljöval

Miljöfrågorna väger idag tungt när det gäller vår energianvändning. Ser man dessutom till vårt största miljöproblem idag, växthuseffekten, behöver man inte tveka över val av bränsle.

Pelletsen är ett kretsloppsbränsle det vill säga den mängd koldioxid som avges vid förbränning tas upp igen av skog och växtlighet. Större delen av råvaran kommer från sågverksindustrins spill. All förbränning ger miljöpåverkan men eftersom pellets är ett homogent och torrt material är förbränningen jämn och ger minimala utsläpp.

Mera information om pelletseldning, Pelletsintressenternas samorganisation, Pelletsförbundets hemsida


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren