mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Passivhus

Med passivhus menas byggnader med så bra isolering, täthet och så effektiv värmeåtervinning ur frånluften att inget traditionellt värmedistributionssystem krävs.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ett känt exempel är radhusen i Lindås, 20 kilometer söder om Göteborg. Husen är utrustade med solpaneler som står för större delen av tappvarmvattnet.

De extra insatserna i ytterligare tätning och isolering, anpassning till "passiv solvärme" samt värmeåtervinningen i ventilationen finansieras genom betydligt lägre kostnader för uppvärmningssystemet och genom inbesparade energikostnader.

Läs mer om passivhus på Passivhuscentrum.se


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh