mullsjö logotyp

Passivhus

Med passivhus menas byggnader med så bra isolering, täthet och så effektiv värmeåtervinning ur frånluften att inget traditionellt värmedistributionssystem krävs.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Ett känt exempel är radhusen i Lindås, 20 kilometer söder om Göteborg. Husen är utrustade med solpaneler som står för större delen av tappvarmvattnet.

De extra insatserna i ytterligare tätning och isolering, anpassning till "passiv solvärme" samt värmeåtervinningen i ventilationen finansieras genom betydligt lägre kostnader för uppvärmningssystemet och genom inbesparade energikostnader.

Läs mer om passivhus på Passivhuscentrum.se


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren