mullsjö logotyp

Oljeeldning

Oljebrännaren i pannan värmer pannvattnet som sedan distribueras till värmesystemet.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Livslängden på en oljepanna är cirka 20 år. Brännaren kan dock behövas bytas efter ca 10 år. Brännaren kräver service och injustering en gång per år.

På en äldre oljepanna kan årsverkningsgraden vara cirka 70% eller till och med lägre. Det betyder att 70% av energin i oljan förs över till pannvattnet. En modern oljepanna har en årsverkningsgrad på minst 85%. Eftersom en modern oljepanna behöver betydligt mindre olja för att värma huset, belastar den miljön mindre än en gammal panna. Det är dock viktigt att alltid vara noga med pannans inställningar och skötsel. En oljepanna bör alltid förses med el-patron för maximal driftsäkerhet och för varmvattenberedning sommartid.
Om man ersätter en gammal oljepanna med ny innebär det att rökgastemperaturerna i skorstenen blir mycket lägre än tidigare. Risken för kondens i skorstenen är stor. Därför måste skorstenen kompletteras med ett insatsrör.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren