mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs ibland vid ansökan om bygglov. Byggnadsnämnden är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta där sådan krävs, om sökanden begär det, se PBL 11:2.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Nybyggnadskartan visar fastighetens (tomtens) exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter såsom läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt med mera. 

Utsättning/lägeskontroll beställs på MBK- och GIS-avdelningen, tel. 0370-37 72 14.

Nybyggnadskarta/primärkarta beställs på MBK- och GIS-avdelningen, tel 0370-37 72 12.


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh