mullsjö logotyp

Nybyggnadskarta

Nybyggnadskarta krävs ibland vid ansökan om bygglov. Byggnadsnämnden är skyldig att tillhandahålla nybyggnadskarta där sådan krävs, om sökanden begär det, se PBL 11:2.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Nybyggnadskartan visar fastighetens (tomtens) exakta mått och läge i plan och höjd samt andra uppgifter såsom läget för befintliga byggnader, gränser för byggrätt med mera. 

Utsättning/lägeskontroll beställs på MBK- och GIS-avdelningen, tel. 0370-37 72 14.

Nybyggnadskarta/primärkarta beställs på MBK- och GIS-avdelningen, tel 0370-37 72 12.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren