mullsjö logotyp

NCS färgsystem

NCS-beteckningen


Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

 

 

 Så här tyder man till exempel färgkoden 1050-Y90R:

10 % svarthet
50 % kulörthet
Y = gul
90R = 90% rödhet
Bokstaven S som skrivs före NCS-beteckningen (NCS S 1050-Y90R) betyder att NCS-färgprovet är ett standardiserat färgprov tillverkat och utgivet av Skandinaviska Färginstitutet AB och NCS Quality Centre i enlighet med NCS Quality Management och Edition 2 kvalitetskrav.

Natural Color System®© (NCS) är det enda färgsystem som beskriver färger exakt som vi ser dem, vilket gör att det är lätt att förstå, logiskt och enkelt att använda. Alla de 10 miljoner färger som finns kan bli definierade med hjälp av NCS-systemet och få en precis beteckning. När man har lärt sig hur NCS-systemet fungerar är det möjligt att bedöma en färgs attribut bara genom att se dess beteckning. Till exempel hur mycket svarthet, hur mycket kulörthet och vilken kulörton? Detta hjälper när man ska kommunicera och kontrollera specifikationer och identifiera färger. NCS-beteckningen beskriver de rent visuella egenskaperna hos en färg, och har ingenting att göra med hur de blandas eller dess reflektionskurva etcetera.

NCS Elementarfärger

 

 

 

 

Pil upp

NCS-systemet utgår ifrån sex elementarfärger som uppfattas av människan som "rena". Till exempel, elementarfärgen röd är endast röd och inte röd med en aning gult eller en röd med lite blått. Dessa sex elementarfärger överensstämmer med perceptionen av färg i vår hjärna. Elementarfärgerna är gul (Y), röd (R), blå (B) och grön (G) samt de två icke-kromatiska elementarfärgerna som är vit (W) och svart (S).
Alla andra färger kan beskrivas efter deras grad av visuell likhet till elementarfärgerna. Dessa likheter är de elementära attributen (gulhet, rödhet, blåhet, grönhet, vithet och svarthet).
En NCS-beteckning utgår En NCS-beteckning utgår ifrån hur mycket en färg tycks likna två eller fler av dessa sex elementarfärger.

NCS Färgrymd

 

 

 

I denna tredimensionella modell som kallas NCS Färgrymd kan alla tänkbara ytfärger placeras in och därmed ges en exakt NCS-beteckning. För att lättare förstå de delar som ingår i NCS-beteckningen delas dubbelkonen upp i två tvådimensionella modeller: NCS Färgcirkel och NCS Färgtriangel.

NCS Färgcirkel

 

 

 

 

Pil upp

NCS Färgcirkel är ett horisontellt snitt genom färgrymdens mitt där de fyra kulörta elementarfärgerna är placerade som väderstrecken i en kompass. två elementarfärger har indelats i 100 lika stora steg, där var tionde steg visas i NCS Färgcirkel.
En färgs kulörton hittar du i NCS Färgcirkel, där man kan utläsa om den exempelvis är röd eller gulaktigt röd. I figuren har kulörtonen Y90R, en gul färg (10 %) med 90 % rödhet markerats.
Rent gråa färger har ingen kulörton och nyansbeskrivningen följs av ett -N, för att beskriva att den är Neutral. Den rena gråskalan är en skala från vitt till svart och vi tillhandahåller standardiserade färgprover från 0300-N, som är rent vit till 9000-N som är svart.

NCS Färgtriangel

 

 

 

 

NCS Färgtriangel är ett vertikalt snitt genom färgrymden för varje kulörton. I triangelns bas finns gråskalan från vitt (W) till svart (S) och i triangelns spets den maximala kulörtheten (C). Ovan visas kulörtonen Y90R. I färgtriangeln visualiseras färgens nyansplacering där man ser den visuella summan av vithet, svarthet och kulörthet.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren