mullsjö logotyp

Mekaniskt från- och tilluftsventilation

Med en kombination av från- och tilluftsfläktar kan man balansera ventilationen så att luftflödena in och ut ur byggnaden blir lika stora.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Varken ett undertryck eller övertryck behöver skapas. I praktiken strävar man dock efter ett visst undertryck i byggnaden.

Mekanisk från- och tilluftsventilation fungerar så att man centralt tar in uteluft, filtrerar och förvärmer denna och fördelar luften genom tilluftsdon. Frånluftsdonen suger ut den använda luften genom de mest förorenade rummen (i främsta hand kök och våtrum). Om systemet är utrustat med värmeväxlare (FTX-system) kan man återvinna större delen av värmen i frånluften innan den förbrukade luften lämnar byggnaden, dock ej luft från köksfläkten.

I ett hus med god lufttäthet och FTX-system erhålls bäst möjlighet till kontroll av luftströmmarna, flödet och den termiska komforten. Det krävs dock ett kontinuerligt underhåll med byte av filter och kontroll av flöden för att effektiviteten i systemet inte ska minska.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren