Lantmäteriförrättning - Startsida
mullsjö logotyp

Lantmäteriförrättning

Alla förändringar i en fastighet måste ske genom en lantmäteriförrättning. Det går att bilda nya fastigheter eller ombilda redan befintliga.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Att kontrollera gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja till exempel en väg eller en bredbandskabel är andra åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning. Fastighetsägaren, köparen eller rättighetsinnehavaren ansöker om en förrättning hos lantmäterimyndigheten.

Källa: Lantmäteriet


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh