mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Lantmäteriförättning

Alla förändringar i en fastighet måste ske genom en lantmäteriförrättning. Det går att bilda nya fastigheter eller ombilda redan befintliga.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Att kontrollera gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja till exempel en väg eller en bredbandskabel är andra åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning. Fastighetsägaren, köparen eller rättighetsinnehavaren ansöker om en förrättning hos lantmäterimyndigheten.

Källa: Lantmäteriet


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh