mullsjö logotyp

Lantmäteriet

Lantmäteriet ansvarar för indelningen och förändringen av Sveriges fastigheter.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Lantmäteriets fastighetsregister innehåller den information om Sveriges fastigheter som är grundläggande för samhället och marknadsekonomin. Lantmäteriet har även information om fastigheter, till exempel taxeringsvärden och lagfarter. Du kan få svar på vem som äger en viss fastighet eller hur du gör om du vill ha en tomt avstyckad. Du kan dessutom ta del av prisutvecklingen på villor och fritidshus i olika delar av Sverige.

Läs mer på Lantmäteriets webbplats


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren