mullsjö logotyp

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen har tillsyn över planering och byggande i länet och ska bland annat samverka med kommunerna i deras planläggning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Beslut som fattats av byggnadsnämnden och som överklagas prövas av länsstyrelsen.

Läs mer på Länsstyrelsen.se.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren