mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Lägeskontroll

Lägeskontroll utförs normalt av kommunens mätavdelning och innebär att man kontrollerar att byggnaden fått det läge och den sockelhöjd som överensstämmer med beviljat bygglov.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Lägeskontrollen görs lämpligen efter formsättning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till. Kontrollen ska utföras av en person med behörighet enligt 13 § mätningskungörelsen.

Om byggherren utför lägeskontrollen själv:

  • Först ska man anmäla sin sakkunnige till byggnadsnämnden för godkännande.
  • Intyg på utförd lägeskontroll skall lämnas till byggnadsnämnden. Intyget skall redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov.

Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh