mullsjö logotyp

Lägeskontroll

Lägeskontroll utförs normalt av kommunens mätavdelning och innebär att man kontrollerar att byggnaden fått det läge och den sockelhöjd som överensstämmer med beviljat bygglov.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Lägeskontrollen görs lämpligen efter formsättning av grunden för att eventuella fel ska kunna rättas till. Kontrollen ska utföras av en person med behörighet enligt 13 § mätningskungörelsen.

Om byggherren utför lägeskontrollen själv:

  • Först ska man anmäla sin sakkunnige till byggnadsnämnden för godkännande.
  • Intyg på utförd lägeskontroll skall lämnas till byggnadsnämnden. Intyget skall redovisa att byggnadens form, plan och höjdläge överensstämmer med givet bygglov.

Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren