mullsjö logotyp

Konverteringsstöd till småhus

Fram till och med den 1 mars 2007 var det möjligt att ansöka om stöd för att konvertera från oljeuppvärmning till fjärrvärme, berg-, sjö- eller jordvärmepump eller biobränsle. Det stödet har upphört.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Därefter kunde man fortfarande få stöd för övergång från direktverkande elvärme. Syftet med stödet var att minska elanvändningen för uppvärmningsändamål samt att stimulera användningen av förnybara energikällor, fjärrvärme eller individuell uppvärmning från biobränsle, värmepump och solvärme. Stödet gällde till och med 2010.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren