mullsjö logotyp

Konsumentinformation

Webbplatsen OmBoende är ett samarbete mellan Boverket och Konsumentverket, som ger konsumenter rådgivning.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Syftet med med webbplatsen är att ge konsumenter och andra berörda lättillgänglig och till­förlitlig information och på så sätt stärka deras möjligheter att vara kunniga och aktiva på bostadsmarknaden och efterfråga en trygg och säker boendemiljö. Läs mer på omboende.se.

Klagoguiden

I Klagoguiden får du hjälp att klaga på en vara eller tjänst. Beroende på vilket område ditt klagomål gäller finns olika typer av klagobrev. Klagoguiden kan också hänvisa dig vidare till personlig hjälp och rådgivning.

Byggahus.se

är en oberoende portal på konsumentens sida. Informationen är objektiv och hjälper dig att fatta välgrundade beslut och undvika fallgropar. Byggahus.se ska innehålla korrekt och lättillgänglig information om allt från tomt och bygglov till planering, renovering och inredning av huset. Den ska fungera som magasin där man får inspiration och nyheter, som mötesplats där man kan träffa andra i samma situation och som marknad för relaterade varor och tjänster.
Läs mer på byggahus.se.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren