mullsjö logotyp

Inhibition

Om man överklagat ett bygglov kan man även begära att bygglovsbeslutet inhiberas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det innebär i så fall (om inhibitionen beviljas) att lovet inte får utnyttjas och inga byggnadsarbeten får utföras innan överklagandet är avgjort. Det är länsstyrelsen som fattar beslutet om inhibition och innebär med andra ord att den överprövande instansen beslutar att den lägre instansens beslut tills vidare inte skall gälla.

Det är bara beslut som får tas i anspråk omedelbart, till exempel bygglov, som kan inhiberas. Inhibitionen innebär alltså inte att beslutet upphävs, bara att verkställandet av det skjuts upp. Den som har fått ett bygglov, som i sin tur har överklagats, kan "på egen risk" fortsätta byggnadsarbetet så länge bygglovet inte inhiberats. Risken består i att lovet kan upphävas av en överprövande instans.

För att läsa om vad lagen säger gällande inhibition, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Förvaltningslagen

29 § En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren