mullsjö logotyp

Eldningsförbud i skog och mark

Generellt eldningsförbud råder från och med tisdagen 22 maj i Jönköpings län.Nyhetsbild

På grund av den torra väderleken är nu brandrisken mycket hög i Jönköpings län och Ydre kommun. Prognosen från SMHI tyder på att det fortsatt kommer vara torrt i skog och mark i minst en vecka framöver.

Eldningsförbud innebär att det är förbjudet att göra upp alla former av öppen eld utomhus tills dess att förbudet är upphävt. 

Mer information 

Inhibition

Om man överklagat ett bygglov kan man även begära att bygglovsbeslutet inhiberas.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Det innebär i så fall (om inhibitionen beviljas) att lovet inte får utnyttjas och inga byggnadsarbeten får utföras innan överklagandet är avgjort. Det är länsstyrelsen som fattar beslutet om inhibition och innebär med andra ord att den överprövande instansen beslutar att den lägre instansens beslut tills vidare inte skall gälla.

Det är bara beslut som får tas i anspråk omedelbart, till exempel bygglov, som kan inhiberas. Inhibitionen innebär alltså inte att beslutet upphävs, bara att verkställandet av det skjuts upp. Den som har fått ett bygglov, som i sin tur har överklagats, kan "på egen risk" fortsätta byggnadsarbetet så länge bygglovet inte inhiberats. Risken består i att lovet kan upphävas av en överprövande instans.

För att läsa om vad lagen säger gällande inhibition, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

Förvaltningslagen

29 § En myndighet som skall pröva ett överklagande får bestämma att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla.

 

 


Senast uppdaterad: 2015-12-10 Ansvarig: Jessica Stridh