mullsjö logotyp

Generalentreprenad

Vid en generalentreprenad vänder du dig till en arkitekt eller byggnadsingenjör som gör ritningar på det hus som passar dig och din tomt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

 Med de ritningarna ansöker du om bygglov. Ritningarna med de beskrivningar som du och din arkitekt tagit fram skickar du till ett antal husfabriker och byggmästare för offert. Ni väljer den bästa offerten utifrån pris, referenser och kvalitet.

Fördelar och nackdelar

Med generalentreprenad har du större möjligheter att påverka utformningen av huset i samarbete med en arkitekt eller byggnadsingenjör. Därefter kan du begära in offerter från olika byggmästare och husfabrikanter.
En fördel är att du kan anlita andra byggföretag än sådana som för det mesta endast åtar sig totalentreprenader.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren