mullsjö logotyp

Fritidshus

Till skillnad från bostäder för permanentbruk gäller inte kraven i Boverkets byggregler fullt ut för fritidshus med högst två bostäder.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Undantagen handlar om bland annat energihushållning, tillgänglighet för rörelsehindrade och rumshöjder. Lånevillkoren och taxeringsvärdet påverkas dock om ett hus benämns som fritidshus i bygglovet.

För att läsa om vad lagen säger gällande fritidshus, klicka på fliken lagtexter nedan.

Lagtexter

8 kap. 6 §

Kraven på tillgänglighet och användbarhet i 1 § 3 och 4 § 8 gäller inte i fråga om

  1. en arbetslokal, om kraven är obefogade med hänsyn till arten av den verksamhet som lokalen är avsedd för,
  2. ett fritidshus med högst två bostäder, och
  3. tillgänglighet till ett en- eller tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla kraven.

 

 


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren