mullsjö logotyp

Fastighetsbeteckning

All mark i landet är indelad i fastigheter. I dagligt tal är fastighet i samma betydelse som tomt.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Fastighetsbeteckningen är den beteckning en juridisk fastighet har fått av Lantmäteriet. Ett bygglov ges till en åtgärd på en viss fastighet så fastighetsbeteckningen måste anges i ansökan.

Du hittar beteckningen i dina huspapper och i lånehandlingar. Om du inte kan hitta den kan byggnadsnämnden upplysa dig om vilken fastighetsbeteckning som din tomt har.

Den består av namnet på det registerområde (kommun) där fastigheten är belägen, därefter trakten, därefter blocknummer, kolon och därefter ett enhetsnummer. Om fastigheten delas, tilldelas den nybildade fastigheten första lediga enhetsnummer, till exempel Skoga 1:54. Siffran före kolon ändras inte. Rättigheter av olika slag kan vara kopplade till en fastighet.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren