mullsjö logotyp

Fastighetsadress

Fastighetsadress är detsamma som adressen till den tomt (=fastighet) där bygglovsobjektet finns.

Tillbaka till Vägledning bygglov A-Ö

Den skall anges i ansökan när den inte är samma som sökandens nuvarande bostadsadress.


Senast uppdaterad: 2018-10-15 Ansvarig: Lina Helgegren